Соціально-психологічна служба

 • 23 поради психологів сім'ям бійців АТО
 • Цікаві факти з психології
 •  

  Для того, щоб навчання і виховання школярів велося з урахуванням наявних науково-психологічних знань, у школі функціонує психологічна служба.

  Мета психологічної служби в школі – науково-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, тобто організація, побудова і проведення цього процесу на основі сучасних психолого-педагогічних теорій виховання й розвитку особистості учнів.

  Психологічна служба в школі представлена шкільним психологом та соціальним педагогом. Вони беруть участь у вирішенні питань, що стосуються навчання та виховання дитини з моменту приходу її в середню загальноосвітню школу до моменту її закінчення. Протягом цього часу ведеться систематичне спостереження за психологічним розвитком дитини. У його ході проводять регулярні психодіагностичні обстеження, оцінюють характер і темпи психічного розвитку, дають рекомендації щодо її навчання та виховання, контролюють їх реалізацію. Слід зазначити, що практичний психолог та соціальний педагог є фахівцями, які не можуть бути взаємозамінюваними. У кожного з них відповідно до фаху своя методологія роботи, інструментарій, напрями та зміст діяльності, що відповідають їх функціональним обов’язкам.

  У роботі психолога виділено кілька напрямків:

  1. психодіагностика;
  2. психологічне консультування;
  3. психологічна освіта;
  4. психологічна підтримка;
  5. психопрофілактика;
  6. психокорекція.

  Діяльність соціального педагога в закладах освіти передбачає:

  1. створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини;
  2. набуття нею соціальної компетентності;
  3. формування і утвердження її як особистості;
  4. входження в активне громадське життя;

  До основних видів діяльності соціального педагога належать:

  1. соціально-педагогічна діагностика;
  2. прогностична діяльність;
  3. соціально-педагогічне консультування;
  4. захисна діяльність;
  5. запобіжно-профілактична робота;
  6. соціально-перетворювальна робота;
  7. організаційно-методична робота.

  Робота соціального педагога за будь-яким напрямком стає більш ефективною завдяки співпраці з психологом, педагогічним колективом, батьками, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід щодо соціально-педагогічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах.

   Департамент освіти і науки облдержадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
ТИВРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ