Структура методичної роботи

Педагогічний колектив НВК працює над такою науково-методичною проблемою:

 • РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КРЕАТИВНОЇ ОСВІТИ.

Основні напрямки методичної роботи:

 • ознайомлення та вивчення нормативних документів МОН України;
 • надання реальної і конкретної допомоги педагогам у підвищенні їх професійної майстерності, органічне поєднання професійних знань із практичними уміннями та навичками;
 • пошук оптимальних шляхів підвищення результативності уроків;
 • упровадження нових форм роботи з обдарованими дітьми;
 • вивчення та впровадження нових освітніх технологій у навчально ¬ виховний процес.

Організація методичної роботи:

 • діагностування методичної роботи;
 • самоосвіта педагогів;
 • діяльність шкільних методичних об’єднань;
 • діяльність творчих груп;
 • наставництво;
 • творчі звіти вчителів.

Основні форми проведення методичної роботи:

 • засідання педагогічної ради;
 • засідання методичної ради;
 • засідання методичних об'єднань;
 • взаємовідвідування уроків і позакласних занять із школярами;
 • творчі зустрічі з колегами по фаху;
 • педчитання, науково-практичні конференції, семінарські заняття.
 • відкриті уроки;
 • методичні оперативні наради;
 • лекції, доповіді, консультації, інструктажі, практичні заняття тощо.

Шкільні методичні об'єднання

Завдання:

 • робота над науково ¬ методичними проблемами;
 • самоосвіта;
 • відкриті уроки;
 • предметні тижні;
 • предметні олімпіади;
 • предметні конкурси;
 • залучення учнів до роботи в МАН.

Динамічні групи

 • динамічна група з вивчення питання наступництва;
 • динамічна група з вивчення питань підготовки до засідань педагогічної ради;
 • динамічна група з підготовки письмових завдань для проведення директорських контрольних робіт;
 • динамічна група з підготовки матеріалів до проведення предметних олімпіад.

Завдання:

 • вивчення питань та підготовка засідань педагогічної ради;
 • робота над завданнями моніторингу якості навчальних досягнень учнів;
 • підготовка та проведення нестандартних уроків;
 • вивчення питань наступності;
 • організація змістовного дозвілля школярів.

Передовий педагогічний досвід

Вивчення та впровадження через:

 • взаємовідвідування уроків;
 • організацію наставництва;
 • методичні семінари;
 • заняття школи педмайстерності.
  Департамент освіти і науки облдержадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
ТИВРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ